På grund av fortsatt smittorisk med Covid-19 upprepar vi även i år en digital föreningsstämma. Datum är satt till den 24 april, och vi kommer att skicka ut kallelse samt information om föreningsstämman via epost till samtliga registrerade e-postadresser senast den 10 april.

Vill du skicka in förslag som motion till föreningsstämman gör du det senast den 24 februari till e-post: styrelsen@masen.info
Du kan också lämna din motion skriftligt till någon i styrelsen.

OBS. Har du inte fått någon e-post från föreningen den 11 april kontrollera ditt skräppostfilter så den inte hamnat där.
Meddela annars korrekt e-postadress till: styrelsen@masen.info