Fritidsföreningen Måsen är en ekonomisk förening, se ”Lag om ekonomisk förening” för mer information om ekonomisk förening.

Vid försäljning eller överlåtelse av stuga/nyttjanderätt ska nya medlemmar alltid godkännas skriftligt av föreningens styrelse.

Gör så här:

Skriv ut och fyll i alla uppgifter i:

  • 1 exemplar av ”Inträdesansökan till förening”
  • 2 exemplar av ”Kontrakt för föreningsmedlem”

Ladda ned ”inträdesansökan till förening” här >>

Ladda ned ”kontrakt för föreningsmedlem” här >>

Bifoga även:

  • Vidimerad kopia av ägarbevis som till exempel köpeavtal, gåvoavtal eller bouppteckning.
  • Befintligt andelsbevis i original
  • Information om eventuell säkerhetsöverlåtelse

Skicka samtliga dokument i original till Ingrid Norling, sekreterare.

Vid eventuella frågor samt för uppgift om postadress till Ingrid Norling maila till: styrelsen@masen.info

Obs. Inträdesavgift 1000 kr samt medlemsavgift 500 kr ska vid ansökan om inträde inbetalas till föreningens bankgiro 5073-0019. Märk din inbetalning med stugans nummer.

Medlemsavgift 500 kr återbetalas till säljare vid årets slut. Obs för återbetalning krävs anmälan av kontonummer till föreningens kassör.