Byggnationen av bron över Västervallsvägen beräknas vara klar i september 2024. Under semesterperioden dvs vecka 28-31 kommer arbetet att ligga nere. Trafiken kommer att regleras med ljussignaler precis som nu.

Cirkulationsplatsen vid Larsfrid kommer öppnas upp årsskiftet 2025/2026.

Brobygget över Västkustbanan kommer påbörjas oktober 2025. Detta arbete utförs av Trafikverket och beräknas ta 1 år.

Västervallsvägen kommer att vara öppen för all trafik även efter ombyggnationen.

Arbetet med Södra infarten ska vara klart i februari 2027.

En trevlig midsommar önskar vi oss alla här på Måsen!