Grundades 1934 i Halmstad.

Kategori: Östra stranden

Nu ska en strandnära lekplats byggas på Östra stranden!

Lekplatsens tema kommer att vara hav och strand och den kommer att placeras vid Gröningen. Om allt går enligt plan kommer lekplatsen stå klar till sommaren.

Lekplatsens utformning, som till stora delar kommer att vara tillgänglighetsanpassad, har bland annat tagits fram i samarbete med barnen på Lineheds förskola, Linehedsskolan och Riksförbundet för Rörelsehindrade Barn och Ungdomar (RBU).
Ett stort lekskepp, hajhus, surfbräda, karusell och gungor är några av de lekutrustningar som kommer finnas på den nya lekplatsen. Dessutom kommer det finnas väderskydd för soliga dagar, grillplats och bord med bänkar.

Läs hela informationen från Halmstad kommun här: https://www.mynewsdesk.com/se/halmstadskommun/pressreleases/nu-byggs-en-strandnaera-lekplats-paa-oestra-stranden-3232250

Spridda minnen från förkrigstidens Halmstad

Bild hämtad från web.ostrastranden.se

I senaste årsboken från föreningen Gamla Halmstad kan man läsa följande rader om vårt Måsen:

”Halmstad ligger ju vid havet och det är nära till olika stränder. När jag var liten badade vi oftast vid Östra stranden.”

”Under några år bodde vi till och med om somrarna i en liten stuga inom området Måsen. Jag tror att mina föräldrar var medlemmar i en stugförening där. Det var en mycket liten stuga i ett plan, nog med bara ett rum och någon sorts kokvrå.

Det fanns inget rinnande vatten. Enligt min bror fick vi hämta vatten i en spann ute vid tomtgränsen från en kran som vi delade med grannen. Egen toalett fanns förstås inte utan vi fick gå till några gemensamma torrdass.

Förmodligen tyckte mina föräldrar att det var för trångt och för lite oberoende att bo i stugan, för de behöll den bara några år.”

Utdrag ur årsbok 2020 från föreningen Gamla Halmstad.
Författare Gunvor Landen och året är 1936.

Ett annat liv – Östra stranden på 30-talet

Bild: Vykort ur Föreningen Gamla Halmstads samlingar

 

Det kanske är i början av augusti. Östra stranden breder ut sig nedanför Strandpaviljongen. Det vilar ett stort lugn över fotot. Ljudet av dyningarna som rullar in och av diskreta samtal är det enda som bryter tystnaden. Kaffe är det starkaste som dricks och det gör gästerna ur riktiga porslinskoppar, inte engångsmuggar. Häftiga strandattraktioner lyser med sin frånvaro. Här finns inga telefoner som stör. Är det inte så här vi egentligen vill fira sommar?

Östra stranden utvecklades för 100 år sedan parallellt med Tylösand. I början var det en självklar badplats för dem som bodde öster om Nissan. Det var också vanligt att hela familjer från innerstaden promenerade ut till Östra stranden med barn och matsäck. Från mitten av 1920-talet gick det att ta buss från Stora torg. Just för barnfamiljerna var den långgrunda stranden trygg och drunkningstillbuden var mycket få.

Vid den här tiden byggdes badhytter och mindre stugor uppe i dynerna. Vid Badvägen uppfördes även en del påkostade sommarvillor. Det är troligen då som även Strandpaviljongen kom till. Från 1930-talet och framåt byggdes stora stugområden bakom dynerna. Dit flyttades med tiden också de tidigare strandnära stugorna.

Medan Tylösand till stor del utvecklades av stadens ledande personer, byggdes Östra stranden av invånare ur olika samhällsgrupper. Resultatet blev en mer varierad bebyggelse med en mer avspänd atmosfär.

Östra stranden kom att bli smålänningarnas semesterparadis. En anledning var att det på somrarna gick badtåg från Nässjö till Halmstad, och tågen fortsatte sedan ner på bangården bakom Östra stranden. På det viset gick det att åka och bada över dagen från platserna längs Nissans dalgång där järnvägen gick fram.

Inslaget av smålänningar väckte en del Halmstadbors osäkerhet och irritation. Det var inte självklart för alla att se på dem med samma respekt och vänlighet som kännetecknade relationerna med den ”egna” folkgruppen, det vill säga Halmstadborna själva. Det kan kanske ses som den tidens fördomar riktade mot dem som kom utifrån.

Samtidigt som Östra stranden växte och utvecklades blev Nissan alltmer förorenad. Industrin bidrog till detta och ännu mer införandet av vattentoaletter. Avloppet gick helt orenat ut i Nissan. I förlängningen innebar det ett sämre badvatten på de närliggande stränderna. Först 1962 startade Halmstads första reningsverk. Det innebar då en betydande förbättring av vattenkvaliteten på Östra stranden.

På 1970-talet byggde Halmstad en ny hamnanläggning ute i Kattegatt. Då försvann en del av den gamla stranden. Samtidigt innehöll anläggningen en ny lång pir ut till den yttre fyren. Detta bidrog till att badvattnet på Östra stranden blev mindre bräckt, det vill säga mindre uppblandat med Nissanvatten.

År 1961 öppnades Hagöns camping med en förstklassig anläggning som blev mycket populär bland husvagnsägarna. Hela området runt Östra stranden är i dag tätt bebyggt med sommarhus och även en del hus som bebos året runt. Det är en stadsnära, trygg och trevlig badstrand för både Halmstadbor och besökare. Det finns också vissa planer på att i framtiden förbättra förbindelserna mellan Östra stranden och bebyggelsen på Klackerup, Linehed och Andersberg – här finns stora utvecklingsmöjligheter.

Strandpaviljongen, som syns på bilden, brann ner i juni 1956 – natten efter att anläggningen hade öppnat för säsongen. Virket var impregnerat med tjära som fick branden att snabbt spridas utom kontroll. Brandkåren inriktade sig främst på att rädda de intilliggande husen.
Det var inte acceptabelt utifrån den nya stadsplaneringen att bygga hus i dynerna och den trevliga anläggningen uppfördes aldrig igen.

Källa: Hallandsposten/Anders Bergenek, Föreningen Gamla Halmstad

Bevattningsförbud införs i Halmstad och Laholm

På grund av den extremt höga förbrukningen av dricksvatten infördes på tisdagen ett bevattningsförbud i Halmstads och Laholms kommuner. Vattenverken förmår inte producera vatten i den omfattning som det går åt vilket leder till sämre tryck i ledningarna och en risk för att exempelvis räddningstjänsten står utan vatten för brandsläckning.

Läs hela informationen från Halmstad kommun här.

Du vet väl om att du själv kan göra felanmälan till Halmstad kommun?

Foto: Hallandsposten. Bilden är hämtad från en artikel i Hallandsposten om nedskräpning vid  handikappbadet på Östra stranden.

Du kan enkelt anmäla om du upptäcker något som är trasigt eller fel i Halmstads kommun. Det kan till exempel vara en trasig gatubelysning, ett hål i gatan eller stopp i en brunn.

Klicka här för att komma till kommunens sida för felanmälan.

Vid akuta ärenden ringer du 035-13 70 00 där du kan få hjälp dygnet runt.

 

 

Vet du detta om Julstormsgattet?

För dig som använder GPS för att hitta till Måsen är adressen ”Julstormsgattet” användbar. Här kommer historien om hur den lilla gatstumpen vid Måsens infart fick sitt annorlunda namn:

 

Natten till annandag jul 1902 drog ett oväder med orkanvindar in över Sverige. Minnet av den förödande Julstormen fastnade i folks medvetande och på 1950-talet fick stormen ge namn åt tre gator på Östra stranden. Här har gatunätet förändrats genom åren men Julstormsgattet finns fortfarande kvar mellan Måsens koloniområde och Strandparkens stugby. Tyvärr finns det inte längre någon skylt som markerar sträckningen.

Julstormsgattet hade sällskap av numera borttagna Herkulesgattet och Engelska gattet. Gatunamnen syftar på två strandningar som stormen förde med sig: stadens mudderverk Herkules och den engelska briggen Excelsior som drev upp på Östra stranden. Stormen drabbade sjöfarten hårt men de hårda vindarna förstörde också mycket på land. Tak och tegelpannor yrde i luften och Nissan steg över sina bräddar och orsakade översvämning i många hus och källare. Kallbadhuset som då låg på åns västra sida kom på drift och förstördes.

Briggen Excelsior slutade sina dagar på Östra stranden. Fartyget fick ligga kvar och såldes på offentlig auktion våren 1903. Sedan väntade upphuggning direkt på stranden.