Grundades 1934 i Halmstad.

Kategori: Föreningsinformation (Sida 1 av 7)

Påminnelse: Har du betalat in årsavgiften?

Kassören meddelar att det fortfarande saknas en del årsavgifter. Årsavgiften är 8700 kr och ska betalas till bankgiro 5073-0019 senast den 15/5 .
Har du varit med på en eller två arbetsdagar under 2021 drar du själv av 250 kr eller 500 kr på avgiften.
Kom ihåg att alltid märka din inbetalning med stugnummer – inte namn.

OBS, avgifter som kommer in efter tisdag 17 maj debiteras med 500 kr extra i förseningsavgift.

I år firar vi midsommar på Måsen!

Vår trivselkommitté är i full gång med att planera årets och sommarens aktiviteter, och såklart ska vi ha ett ”vanligt” midsommarfirande i år! Vi hoppas på många glada barn och vuxna som kommer och dansar!
Mer information om midsommarfirandet och andra aktiviteter kommer att läggas upp här på hemsidan.

Årets föreningsstämma

Tack alla medlemmar som kom till vår föreningsstämma på Halmstad högskola. Totalt 77 stugor var representerade, antingen själva eller genom fullmakt.

Ett par punkter som blev godkända av stämman:

Mathias Pettersson valdes till ny ordförande för föreningen.

Årsavgift för 2022 blir 8700 kr, denna ska betalas in senast 10 maj. Märk inbetalningen med ditt stugnummer. Läs mer om bankgiro till föreningen och eventuellt avdrag för arbetsdagar här.

Hela protokollet från föreningsstämman kan du läsa här.

Vi hälsar Elisabeth Alqvist som ny suppleant i styrelsen. Elisabeth kommer från Smålandsstenar och vi ser fram mot hennes bidrag till kommande styrelsearbete.

Föreningsstämma 2022

Äntligen kan vi träffas på en ”riktig” föreningsstämma!

Datum: 27 mars
Tid: 14.00
Plats: Baertlingsalen, Halmstad Högskola

Vi kommer att skicka ut kallelse samt information om föreningsstämman via epost till samtliga registrerade e-postadresser senast den 13 mars.
Vi bifogar även en campuskarta över högskolans område.
Observera att parkeringen som hör till ICA Maxi är till butikens kunder. Runt högskolan finns andra parkeringsmöjligheter, se campuskartan.

OBS. Har du inte fått någon e-post från föreningen senast den 13 mars kontrollera ditt skräppostfilter så den inte hamnat där.
Meddela annars korrekt e-postadress till: styrelsen@masen.info

Arbete med bullervall

Under vecka 7 kommer arbetet med det förlängda bullerskyddet påbörjas. Området norr om Måsen kommer därmed att klassas som arbetsområde och infarten via gamla gocartbanan kommer att spärras av.

De visualiseringar som gjordes inför samrådet 2021, se nedan, visar förslaget från kommunen och i styrelsens yttrande till samrådet finns bland annat önskemål om att förlänga skissat bullerskydd med cirka 25 meter. Svar på vårt yttrande får vi besked om först när granskningsprocessen redovisas.

Positivt är att vi redan nu fått en höjning med cirka 60 cm av befintlig bullervall utmed järnvägen, något vi också hade önskemål om i yttrandet.

Inför föreningsstämman 2022

Vi är många som väntat på en ”riktig” föreningsstämma där vi kan träffas och nu är vi äntligen där! Exakt datum kommer att bestämmas på vårt nästa styrelsemöte den 12 februari och vi återkommer snarast med kallelse.

Har du en motion som du vill ska tas upp på föreningsstämman så har du ytterligare en dag på dig. Senast den 11 februari vill vi få den via e-post till: styrelsen@masen.info

Vid föreningsstämman hoppas vi även kunna informera mer om vad som händer med projekt södra infarten, men enligt vår senaste information från ansvariga på Halmstad kommun drar granskningsprocessen ut på tiden … igen. Preliminär granskning av detaljplanen beräknas nu till slutet av kvartal två eller början av kvartal tre.

/styrelsen

Städa din höstträdgård

Första veckan i november tas vår gröncontainer bort, så nu är det hög tid att fixa det sista på trädgården innan hösten. Räfsa löv, rensa hängrennor och stuprör med mera. Och tänk på att ta bort eventuell fallfrukt från gräsmattan som annars gärna drar till sig råttor.

Vill du vara med i vår VA-grupp?

Kostnaden för vatten och stopp i ledningarna är en av föreningens största utgiftsposter och det är också allt fler medlemmar som vistas i sina stugor permanent eller på helgerna under hela året. Det är därför viktigt att vi har bra kontroll över våra ledningar för att snabbt kunna åtgärda och lokalisera fel, men det omfattande vattenledningsnätet på området gör att det ibland blir ett detektivarbete att hitta var eventuella vattenläckor uppstått.

Hittills har ordförande Stephan Lund tillsammans med föreningens vaktmästare tagit ett stort ansvar vid dessa tillfällen. För att skapa en hållbar lösning inför framtiden har styrelsen beslutat att nu bilda en VA-grupp bestående av
4-6 personer som kan ta ansvar för felsökning och eventuellt enkla åtgärder.
För uppdraget utgår timersättning med 150 kr/timme.
 

Vi hoppas att du ställer upp!

Vi vill att du snarast meddelar ditt intresse till ordföranden Stephan Lund via
e-post: stephan.p.lund@gmail.com eller via telefon 076-10 85885, dock senast den 15 oktober.
Vi kommer att hålla en information/utbildning för anmälda deltagare i slutet av oktober.

« Äldre inlägg