Planerat störande byggnadsarbete får inte äga rum under perioden midsommarafton kl. 12.00 till och med den första helgen i augusti.

Övrig tid är arbete tillåtet under tiden 07:00-18.00 på vardagar och 09.00-16.00 under helger. Prata gärna med dina grannar om vad som är på gång för att undvika onödiga frågetecken. Be även dina hantverkare att köra lugnt på området.

För generell information om ombyggnad, tillbyggnad och nybyggnation på området hänvisar föreningen till aktuella byggregler enligt Halmstad kommun. Styrelsen ska alltid informeras.

När det gäller installation av solceller gäller i många fall inget bygglov. Men i stugområden som t.ex. Måsen rekommenderar Halmstads byggnadskontor att du bokar en bygglovsrådgivning med en bygglovshandläggare. 

Bygga, riva och förändra – Halmstad kommun

  • Avstånd från tomtgräns till byggnation (gäller friggebod, attefall, altan, stuga etc.) ska enligt aktuella byggregler vara minst 4,5 meter.
  • För eventuella undantag rekommenderas grannens skriftliga intygande.
  • I de fall byggnationen gränsar till väg på området eller annan gemensam mark räknas föreningen som närmaste granne och styrelsen måste ge sitt skriftliga godkännande.
  • Styrelsen medger inte byggnation närmare än 4,5 meter från tomtgräns vid stugans framsida. Se bildexempel nedan.