Planerat störande byggnadsarbete får inte äga rum från midsommarafton kl. 12.00 t.o.m. första helgen i augusti.

Övrig tid är arbete tillåtet under tiden 07:00-18.00 på vardagar och 09.00-16.00 under helger.

För ombyggnad, tillbyggnad och nybyggnation på området hänvisar föreningen till aktuella byggregler enligt Halmstad kommun. Styrelsen ska alltid informeras.

Bygga, riva och förändra – Halmstad kommun

Tänk även på att byggnationsärenden i de flesta fall kräver ett skriftligt medgivande från närmaste granne. I de fall byggnationen gränsar till väg på området eller annan gemensam mark räknas föreningen som närmaste granne och styrelsen måste ge sitt skriftliga godkännande.