Planerade arbetsdagar 2024 är kl. 08:45-12:00 följande dagar:
 
 
10 maj, 7 juni samt 14 september. 
 
 
Vi samlas kl 8.45 för att fördela dagens uppgifter och avslutar kl. 12 med korvgrillning för alla deltagare. Vid varje arbetsdag finns det även möjlighet att träffa någon representant från styrelsen.