Med anledning av EUs dataskyddsförordning GDPR som trädde i kraft den 25 maj 2018 vill vi informera om behandlingen av personuppgifter inom Fritidsföreningen Måsen Ekonomisk förening.
De uppgifter vi samlar in består av ägaruppgifter samt kontaktuppgifter till samtliga medlemmar samt eventuellt övriga ägare till varje stuga inom området. Vid behov kan stugägaren själv välja att komplettera med kontaktuppgifter till ytterligare familjemedlemmar.
De uppgifter vi samlar in märks med stugnummer och arkiveras fysiskt och digitalt i föreningens arkiv.

Varför behöver vi dina uppgifter?
Vi behöver uppgifterna till vårt medlems- och ägarregister så att vi kan kontakta dig kring föreningens verksamhet.
Vi använder uppgifterna för att vid behov kunna lämna kontaktuppgifter till t.ex. stuggrannar eller Halmstad kommun vid bygglovsärenden eller exempelvis till entreprenör vid arbete på området.
Vi kan också behöva dela dina kontaktuppgifter med myndighet eller andra stugägare vid akuta händelser som t.ex. skador, läckage eller inbrott.

Hur länge sparar vi dina uppgifter?
Vi spar uppgifterna så länge du är medlem/ägare/anhörig. Uppgifter om tidigare medlemmar/ägare arkiverar vi i föreningens fysiska arkiv.
Som längst till föreningens upplösning.

Publicering av bilder
Under gemensamma aktiviteter som till exempel arbetsdagar och midsommarfirande fotograferar vi ofta aktiviteten, för att sedan använda till vår hemsida och andra sociala kanaler tillsammans med beskrivning av aktiviteten.
Bilderna tillsammans med datum arkiveras digitalt och är tillgängliga för styrelsen i föreningen. Som längst till föreningens upplösning.

Personuppgiftsansvarig samt kontaktperson:
Fritidsföreningen Måsen Ekonomisk förening. Org.nummer: 749200-1727.
Kontaktperson är föreningens sekreterare, Ann-Chatrine Lundqvist, styrelsen@masen.info

Registerutdrag
Du har efter skriftligt undertecknad ansökan ställd till föreningen, rätt att en gång per år kostnadsfritt få besked om vilka personuppgifter om dig som vi har i vårt register.