Fritidsföreningen Måsen

Grundades 1934 i Halmstad.

Den 26 maj är det arbetsdag på Måsen!

Planerade arbetsuppgifter:
 • Städning i föreningshuset och på området
 • Stängselarbete
 • Översyn lekplatsen
 • Rensning av grus med mera i dagvattenbrunnar och dräneringsledningar.
  OBS i samband med detta arbete kommer det finnas en spolbil på området. Vi ber er begränsa bilkörningen de timmarna för att underlätta arbetet.
 • Uppsättning av farthinder
 • Lagning av avstängningsgrind
 • Ogräsrensning
 • Målning av förråd
 • Justering av vägar och p-plats med grus

Vi bygger nytt!

Hemsidan är under omarbetning. Har du några frågor under tiden är du välkommen att kontakta styrelsen via epost: styrelsen(a)info.se

Nästa arbetsdag på Måsen är den 26 maj, kl. 9.00-13.00. Välkommen!