Fritidsföreningen Måsen

Grundades 1934 i Halmstad.

Tack alla ni som har deltagit i arbetet med att hitta läckor på vårt område!

Vi kan konstatera att vi inte har någon stor läcka på våra huvudledningar. Däremot har vi funnit fler mindre läckor, samtliga på ingående ledning till stugor och på avstängningsventiler som tillhör enskilda hus och som ska åtgärdas av respektive stugägare.

Hur många droppande kranar och WC stolar som åtgärdats vet vi inte, men vi utgår ifrån att samtliga stugägare ser till detta i den egna stugan.

Det är viktigt att inga kranar, WC stolar eller annat står och droppar under vintern. Vi kommer att försöka gör en ny felsökning i november, när det är få hus där vattnet är på.

Målet för oss är att alla läckage ska stoppas, så att vår gemensamma vattenförbrukning minskar. Vi kommer även att undersöka om vi kan installera ytterligare avstängningsventiler i huvudledningsnätet, genom en sådan åtgärd kan vi sektionera upp stugor, och göra kontrollen enklare att utföra.

Än en gång, tack för er hjälp!

 

Stephan Lund, ordförande Måsen

Utvecklingen går mot fiber på Måsen!

Många stugägare har frågat och nu har vi äntligen fått möjlighet att ansluta hela Måsens stugområde till fiber.

Mycket mer information om vad det innebär, kostnader, möjligheter osv kommer inom kort. Men redan nu vill vi att ni noterar i era kalendrar en extra föreningsstämma för alla medlemmar den 21 oktober kl. 14.00 i Nyhems servicehus, Halmstad. Välkomna!

/Styrelsen

 

Årets sista gemensamma arbetsdag är på lördag 9 september!

Välkommen till årets sista gemensamma arbetsdag på lördag! Kom ihåg att du behöver vara med på minst två arbetsdagar under året för att få tillbaka 500 kr (dras av från årsavgiften för 2018).
Vi samlas som vanligt kl. 9.00 vid föreningshuset för fördelning av arbetsuppgifter. Kl. 13.00 avslutar vi med gemensam korvgrillning.
Denna gång blir huvuduppgifter den aviserade kontrollen av vårt vattenledningsnät  samt elsäkerheten på vår yttre belysning.
Välkommen!

Kontroll av vattenläckor på lördag den 9 september

Mellan kl. 10.00 – 12.00 lördagen den 9 september kommer vattenledningarna på Måsens område att kontrolleras för att upptäcka ev. vattenläckage.  För att en kontroll ska vara möjlig behöver vattenledningarna inom området stå under tryck, dvs vi kan ej stänga av vattnet.
Vi ber er att inte ta något vatten under dessa två timmar, det innebär t.ex. att ni inte ska spola i era WC stolar eller annat som kan påverka vattenförbrukningen.
Tack för att ni hjälper till i vårt sökande efter ev. läckage och därmed minska kostnaderna för alla i vår förening.
/Styrelsen

Nu är träden borta

Under regntunga skyar har arbetet med att ta bort en björk och en tall pågått under några dagar i ytterkanten av Måsen. Träden hängde farligt mycket ut över Västervallsvägen, därför togs beslutet att ta bort dem innan någon olycka händer.

Halmstads somrigaste vägnät finns på Östra stranden

I området kring Måsen finns vägarna som för tankarna  till semester, sommar och bad. På 50-talet döptes flera vägar på Östra stranden till somriga namn som Badvägen, Junivägen, Sandgången med flera. Läs mer om Halmstads somrigaste vägnät på gamla.halmstad.se

 

Vattenläckor på Måsen!

Sedan våra åtgärder efter förra årets stora vattenläcka på inkommande vatten till området, har vi nu möjlighet att följa upp vår vattenförbrukning varje månad.
Vi kan tyvärr konstatera att det finns ett antal mindre läckage på vår del av ledningen, det vill säga inne på stugområdet. Det är mindre troligt att det rör sig om ett ledningsbrott, utan det rör sig troligen om flera läckage vid till exempel skarvar till brunnarna som leder vattnet till våra stugor.
Läckaget kan också bero på att det finns WC-stolar eller kranar som läcker, vilket blir många liter på ett dygn. Har du en enda kran som står och droppar kan det ge en vattenläcka på 80 liter per dygn, totalt 29 m3 per år.

Förbrukningen är just nu alldeles för hög och vi måste hjälpas åt med att finna läckorna.
Vi i styrelsen ber dig därför att omgående undersöka brunnar, vattenkranar och övriga tänkbara ställen i din stuga och på din tomt samt att åtgärda eventuella brister.

Rapportera dina åtgärder till styrelsen via epost: styrelsen@masen.info eller direkt till Sonny.
Ange stugnummer när du skickar din epost.

Stort tack på förhand!

Stephan Lund
Ordförande Måsen

Information

I Hallandsposten 24/7 fanns en artikel som kunde uppfattas så att Strandparken (”Barackerna”) hade fått förlängt bygglov.

Så är inte fallet vilket vi fått klarlagt vid kontakt med byggnadskontoret. Det är således avvecklingsplanen som gäller, dvs. att allt ska vara avecklat hösten 2018.

Vet du detta om Julstormsgattet?

För dig som använder GPS för att hitta till Måsen är adressen ”Julstormsgattet” användbar. Här kommer historien om hur den lilla gatstumpen vid Måsens infart fick sitt annorlunda namn:

 

Natten till annandag jul 1902 drog ett oväder med orkanvindar in över Sverige. Minnet av den förödande Julstormen fastnade i folks medvetande och på 1950-talet fick stormen ge namn åt tre gator på Östra stranden. Här har gatunätet förändrats genom åren men Julstormsgattet finns fortfarande kvar mellan Måsens koloniområde och Strandparkens stugby. Tyvärr finns det inte längre någon skylt som markerar sträckningen.

Julstormsgattet hade sällskap av numera borttagna Herkulesgattet och Engelska gattet. Gatunamnen syftar på två strandningar som stormen förde med sig: stadens mudderverk Herkules och den engelska briggen Excelsior som drev upp på Östra stranden. Stormen drabbade sjöfarten hårt men de hårda vindarna förstörde också mycket på land. Tak och tegelpannor yrde i luften och Nissan steg över sina bräddar och orsakade översvämning i många hus och källare. Kallbadhuset som då låg på åns västra sida kom på drift och förstördes.

Briggen Excelsior slutade sina dagar på Östra stranden. Fartyget fick ligga kvar och såldes på offentlig auktion våren 1903. Sedan väntade upphuggning direkt på stranden.

Gemensam arbetsdag den 22 juli!

På lördag den 22 juli är det dags för vår tredje och näst sista  arbetsdag för säsongen. Vi samlas som vanligt kl 9.00 vid föreningsstugan för att få arbetsuppgifter och avslutar kl 13.00 med gemensam korvgrillning.

Representanter från styrelsen finns på plats under dagen för eventuella frågor.

Välkommen!

« Äldre inlägg