I Hallandsposten 24/7 fanns en artikel som kunde uppfattas så att Strandparken (”Barackerna”) hade fått förlängt bygglov.

Så är inte fallet vilket vi fått klarlagt vid kontakt med byggnadskontoret. Det är således avvecklingsplanen som gäller, dvs. att allt ska vara avecklat hösten 2018.