För dig som använder GPS för att hitta till Måsen är adressen ”Julstormsgattet” användbar. Här kommer historien om hur den lilla gatstumpen vid Måsens infart fick sitt annorlunda namn:

 

Natten till annandag jul 1902 drog ett oväder med orkanvindar in över Sverige. Minnet av den förödande Julstormen fastnade i folks medvetande och på 1950-talet fick stormen ge namn åt tre gator på Östra stranden. Här har gatunätet förändrats genom åren men Julstormsgattet finns fortfarande kvar mellan Måsens koloniområde och Strandparkens stugby. Tyvärr finns det inte längre någon skylt som markerar sträckningen.

Julstormsgattet hade sällskap av numera borttagna Herkulesgattet och Engelska gattet. Gatunamnen syftar på två strandningar som stormen förde med sig: stadens mudderverk Herkules och den engelska briggen Excelsior som drev upp på Östra stranden. Stormen drabbade sjöfarten hårt men de hårda vindarna förstörde också mycket på land. Tak och tegelpannor yrde i luften och Nissan steg över sina bräddar och orsakade översvämning i många hus och källare. Kallbadhuset som då låg på åns västra sida kom på drift och förstördes.

Briggen Excelsior slutade sina dagar på Östra stranden. Fartyget fick ligga kvar och såldes på offentlig auktion våren 1903. Sedan väntade upphuggning direkt på stranden.