Många stugägare upplever nuvarande trafikomläggning kring Måsen som bristfällig. Ansvarig på Halmstad kommun har kontaktats den 10 september och lovat titta över situationen för att förbättra den.

/Styrelsen