Till och med den 24 november gäller skärpta rekommendationer i flera regioner för att minska smittspridning av Covid-19. Detta innebär bland annat att vi bokar om Måsens planerade styrelsemöten till senare tillfällen. Vill du ändå komma i kontakt någon av oss i styrelsen kan du alltid maila till: styrelsen@masen.info

De skärpta rekommendationerna kan förlängas och du kan alltid läsa aktuell information på www.krisinformation.se samt www.folkhalsomyndigheten.se