Det är totalt 182 installationer som ska göras på området, tidsschemat är pressat och installatörerna är nu igång enligt det schema som har e-postats ut under förra veckan. Det är ett stort arbete för oss alla som är inblandade i projektet och vi är tacksamma för samtliga stugägares tillmötesgående.

Med anledning av att många stugägare under dagen har tagit egen kontakt, både med installatörer och Relacom, behöver vi förtydliga följande för att inte riskera fördröjning i arbetet:

  • ALLA eventuella frågor kring installationen ska ske via Stephan Lund som är vår kontakt mot Relacom, ring eller e-posta: styrelsen@masen.info
  • Det går inte fortare om alla ska ut och jaga teknikerna, tvärtom
  • Installatörerna gör INGA ändringar i det givna schemat
  • Installatörerna kan INTE säga exakt tidpunkt för installationen 
    Anledningen är följande; en lätt installation tar ca 30 min, en besvärlig installation kan ta 90 min, skulle det uppstå något problem så kan det ta längre tid.