Det var ett hundratal stugägare som var på plats på Måsens föreningsstämma 2018. Protokollet från stämmoförhandlingen finns publicerat här och nedan kan du läsa lite kort om den föreningsinformation som mötesdeltagarna fick.

Under arbetsdagarna 2017 har man bland annat arbetat med att se över områdets vattenförbrukning.

Samtliga belysningspunkter på området setts över och elsäkrats. Inom några år kommer troligen även en del armaturer bytas ut.

Under 2018 planeras fyra arbetsdagar: 11 maj, 16 juni, 21 juli och 15 september. Det är viktigt att vi får många deltagare på arbetsdagarna!

Arbetet med fiberinstallationen är i full gång och beräknas vara helt klart till sommaren. Mer information med datum för installation i era stugor kommer vi att skicka ut efter hand. Har du frågor kring fiber är du välkommen att kontakta Stephan Lund eller Mathias Pettersson.

Under året kommer styrelsen att se över föreningens stadgar för att se om de behöver moderniseras. Samtidigt kommer styrelsen även säkra rutiner kring behandling av personuppgifter för att följa EUs dataskyddsförordning (GDPR).

Styrelsen ber om stugägarnas hjälp med att hålla vägar och gångar rena från växtlighet. Strandparken är under avveckling och löpande information kommer att publiceras kring detta.

Styrelsen arbetar kontinuerligt med områdesfrågor under året och har, förutom avstämningar per telefon och e-post, minst fyra styrelsemöten per år. Tänk på att du alltid kan träffa någon eller några från styrelsen under alla arbetsdagar under året!