Tidplanen är nu släppt för arbetet med installation av fiber på Östra Stranden, och Måsen ligger som nummer tre av flera planerade områden. Det innebär att grävning på vårt område kommer igång redan i mars.

Aktuell information från föreningen har den 4 februari e-postats till samtliga stugägare med registrerad e-postadress. Har du inte fått någon e-post, vänligen e-posta  styrelsen: styrelsen@masen.info

Viktiga datum för dig som stugägare: 

1 mars – Besked från de som inte godkänner föreslagen dragning utan väljer att gräva själva.

11 mars – Sista dagen för utplacering av gröna markeringspinnar vid husvägg där fiber ska dras in.

11 mars – Fiberdukt för egen grävning finns tillgänglig vid föreningsstugan.

Vi kommer att publicera information kring arbetet på Måsen under hela installationen. Halmstad Stadsnät har även publicerat tydliga instruktioner för anslutning av stugföreningar tillsammans med kartorna med markering för installation på sin hemsida. (Du behöver klicka på Måsen på en lista över flera stugföreningar.)