Välkommen till årets sista gemensamma arbetsdag på lördag! Kom ihåg att du behöver vara med på minst två arbetsdagar under året för att få tillbaka 500 kr (dras av från årsavgiften för 2018).
Vi samlas som vanligt kl. 9.00 vid föreningshuset för fördelning av arbetsuppgifter. Kl. 13.00 avslutar vi med gemensam korvgrillning.
Denna gång blir huvuduppgifter den aviserade kontrollen av vårt vattenledningsnät  samt elsäkerheten på vår yttre belysning.
Välkommen!