Fritidsföreningen Måsen

Grundades 1934 i Halmstad.

Sida 2 av 6

Trädgårdsavfall på Måsen

Från och med vecka 9 finns vår trädgårdscontainer på plats på Måsen. I den är du välkommen att slänga trädgårdsavfall som kvistar, gräs och annat trädgårdsavfall.

Tänk på att alltid såga ned större grenar och buskar  i mindre bitar.

Föreningsstämma 2019

Den 16 mars 2019 är det dags för Måsens årliga föreningsstämma. Vi samlas som vanligt i Nyhems Servicehus kl 14.00 för sedvanliga årsmötesförhandlingar och avslutar med en gemensam fika. Kallelse med program kommer att skickas ut via epost i månadsskiftet februari/mars.

Har du tankar och idéer om förbättringar eller förändringar på området? Är det något du funderar över och vill ha svar på? Lämna då in en motion till föreningsstämman. För att hinna behandla din motion behöver styrelsen få den senast den 19 januari 2018.
Eposta till: styrelsen@masen.info eller lämna till någon i styrelsen.

Klicka här för vägbeskrivning  till Nyhems Servicehus.

Service på Måsen under vintertid

Mellan 1 november 2018 till den 20 februari 2019 har vi begränsad service på området. Vid eventuella problem under den här perioden vänligen kontakta Torgny Ekblad på  jourtelefonen, klicka här.

Ett annat liv – Östra stranden på 30-talet

Bild: Vykort ur Föreningen Gamla Halmstads samlingar

 

Det kanske är i början av augusti. Östra stranden breder ut sig nedanför Strandpaviljongen. Det vilar ett stort lugn över fotot. Ljudet av dyningarna som rullar in och av diskreta samtal är det enda som bryter tystnaden. Kaffe är det starkaste som dricks och det gör gästerna ur riktiga porslinskoppar, inte engångsmuggar. Häftiga strandattraktioner lyser med sin frånvaro. Här finns inga telefoner som stör. Är det inte så här vi egentligen vill fira sommar?

Östra stranden utvecklades för 100 år sedan parallellt med Tylösand. I början var det en självklar badplats för dem som bodde öster om Nissan. Det var också vanligt att hela familjer från innerstaden promenerade ut till Östra stranden med barn och matsäck. Från mitten av 1920-talet gick det att ta buss från Stora torg. Just för barnfamiljerna var den långgrunda stranden trygg och drunkningstillbuden var mycket få.

Vid den här tiden byggdes badhytter och mindre stugor uppe i dynerna. Vid Badvägen uppfördes även en del påkostade sommarvillor. Det är troligen då som även Strandpaviljongen kom till. Från 1930-talet och framåt byggdes stora stugområden bakom dynerna. Dit flyttades med tiden också de tidigare strandnära stugorna.

Medan Tylösand till stor del utvecklades av stadens ledande personer, byggdes Östra stranden av invånare ur olika samhällsgrupper. Resultatet blev en mer varierad bebyggelse med en mer avspänd atmosfär.

Östra stranden kom att bli smålänningarnas semesterparadis. En anledning var att det på somrarna gick badtåg från Nässjö till Halmstad, och tågen fortsatte sedan ner på bangården bakom Östra stranden. På det viset gick det att åka och bada över dagen från platserna längs Nissans dalgång där järnvägen gick fram.

Inslaget av smålänningar väckte en del Halmstadbors osäkerhet och irritation. Det var inte självklart för alla att se på dem med samma respekt och vänlighet som kännetecknade relationerna med den ”egna” folkgruppen, det vill säga Halmstadborna själva. Det kan kanske ses som den tidens fördomar riktade mot dem som kom utifrån.

Samtidigt som Östra stranden växte och utvecklades blev Nissan alltmer förorenad. Industrin bidrog till detta och ännu mer införandet av vattentoaletter. Avloppet gick helt orenat ut i Nissan. I förlängningen innebar det ett sämre badvatten på de närliggande stränderna. Först 1962 startade Halmstads första reningsverk. Det innebar då en betydande förbättring av vattenkvaliteten på Östra stranden.

På 1970-talet byggde Halmstad en ny hamnanläggning ute i Kattegatt. Då försvann en del av den gamla stranden. Samtidigt innehöll anläggningen en ny lång pir ut till den yttre fyren. Detta bidrog till att badvattnet på Östra stranden blev mindre bräckt, det vill säga mindre uppblandat med Nissanvatten.

År 1961 öppnades Hagöns camping med en förstklassig anläggning som blev mycket populär bland husvagnsägarna. Hela området runt Östra stranden är i dag tätt bebyggt med sommarhus och även en del hus som bebos året runt. Det är en stadsnära, trygg och trevlig badstrand för både Halmstadbor och besökare. Det finns också vissa planer på att i framtiden förbättra förbindelserna mellan Östra stranden och bebyggelsen på Klackerup, Linehed och Andersberg – här finns stora utvecklingsmöjligheter.

Strandpaviljongen, som syns på bilden, brann ner i juni 1956 – natten efter att anläggningen hade öppnat för säsongen. Virket var impregnerat med tjära som fick branden att snabbt spridas utom kontroll. Brandkåren inriktade sig främst på att rädda de intilliggande husen.
Det var inte acceptabelt utifrån den nya stadsplaneringen att bygga hus i dynerna och den trevliga anläggningen uppfördes aldrig igen.

Källa: Hallandsposten/Anders Bergenek, Föreningen Gamla Halmstad

Nu är det höst på Måsen!

Nu är det höst och vi stänger igen våra gemensamma utrymmen.
Dessa tider gäller:

  • Vecka 44 stänger vi tvättstugan.
  • Vecka 44 låser vi bibliotek och vagnsförråd (samma nyckel som används till tvättstugan).
  • Vecka 45 tar vi bort trädgårdscontainern.

Tack alla ni som svarade på vår enkät!

Hela 138 stugägare, vilket motsvarar 76 %, tog sig tid att fylla i enkäten i somras och vi har fått in väldigt mycket bra kommentarer att jobba vidare med!

Ett sammandrag av enkäten kommer att skickas ut via epost under veckan. Hör av dig till styrelsen, styrelsen@masen.info, om du inte har fått någon epost, eller har problem med att ta emot den.

/Styrelsen

På lördag har vi årets sista arbetsdag!

Vi träffas vid föreningsstugan kl. 9.00 lördag den 15/9  för att fördela arbetsuppgifter:

Skötsel av våra gemensamma ytor.

Utkörning av grus och återställning av vägarna på området. För dig som hjälper till med detta – ta med egen kratta.

OBS. undvik onödig bilkörning på området under dessa timmar.

Vi bjuder som vanligt på kaffe och avslutar kl. 13.00 med korvgrillning.

Välkomna!

 

Måsens kräftfest!

Den 11 augusti kl. 17.00 är det dags för vår kräftfest på Måsen. Ta med dig vad du vill äta och dricka så fixar vi resten!

Anmäl dig till Pia eller Annelie senast den 4 augusti.

Om du anmäler med sms: skriv ditt stugnummer och antal personer som  kommer.
Telefonnummer:
Annelie 0705-243855
Pia 0705-114650

Så här mitt i sommaren …

… hoppas vi att ni har det riktigt skönt och kan njuta av sommarvärmen!

Vi hoppas även att ni har tid under sommaren att svara på vår medlemsenkät. Vi vill gärna ha ditt svar på denna!

Hälsningar styrelsen

 

Nu har Måsen fått fiber!

Hela området med 181 stugor är färdiginstallerat med undantag av 16 stugor. De flesta av dessa 16 stugägare har tyvärr drabbats av en trasig fiberkabel utanför Måsens område och ett fåtal stugägare har inte varit nåbara för installatörerna.
Enligt föreningens information kommer felavhjälpning och lagning av den trasiga kabeln ske under juli månad. Det är Relacom som står för felavhjälpning och kontakt med stugägarna.

Övriga stugägare är nu anslutna och kan beställa tjänster från Halmstad Stadsnäts portal.

Epost angående slutbetalning har skickats ut under juni månad, sista datum för att betala in till föreningen är 15 juli. 
Bankgiro Måsen: 5073-0019
OBS. Märk betalningen med ditt stugnummer!

Slutjusteringen av våra vägar på området kommer att ske på arbetsdagar, då vädret blir mer gynnsamt för den typen av åtgärder under hösten.

« Äldre inlägg Nyare inlägg »