Inträdesansökan 2018

Kontrakt 2017

 

Vid ägarbyte:

Skriv ut och fyll i inträdesansökan samt 2 ex av kontraktet och skicka med post till Ann-Chatrine Lundqvist, sekreterare.

Bifoga även:

  • Vidimerad kopia av köpeavtal/gåvoavtal
  • Befintligt andelsbevis i original
  • Eventuell säkerhetsöverlåtelse

Inträdesavgift samt medlemsavgift, för närvarande 1500 kr ska vid köp/överlåtelse inbetalas till föreningens bankgiro 5073-0019.

För ytterligare frågor samt uppgift om  postadress till Ann-Chatrine maila till: styrelsen@masen.info