Grundades 1934 i Halmstad.

Författare: masen.admin (Sida 1 av 11)

Stationsstaden – en levande mötesplats mitt i Halmstad

För att förbereda stationsområdet för framtiden arbetar Halmstads kommun med en ny vision, Stationsstaden, som knyter ihop stationsområdet med innerstaden och skapar ett mer levande Halmstad. Området sträcker sig från Fredsgatan i norr till de gamla lokstallarna i söder, i öst avgränsas området av Bolmensgatan och i väst av Stationsgatan.

Kommunstyrelsens samhällsbyggnadsutskott godkände den 17 augusti 2021 en strukturplan för området kring Halmstads centralstation. Strukturplanens syfte är att ta fram en målbild, ett utvecklingsförslag, som all vidare planering i projektet kan ta stöd av. Det innebär att det som står i strukturplanen endast är en vision. Nästa steg är att detaljplanelägga området, det arbetet beräknas ske under 2021-2025 och först därefter kan man börja bygga.

Läs mer om Halmstad kommuns vision Stationsstaden här: https://www.mynewsdesk.com/se/halmstadskommun/pressreleases/stationsstaden-en-levande-moetesplats-mitt-i-stan-3121511

Information om arbetet med Södra infarten etapp 2

Bakgrund: Huvudsyftet med detaljplanen Södra infarten är att förbättra transportinfrastrukturen i sydöstra Halmstad genom att koppla ihop E6 och väg 15 med hamnen. Detaljplan för etapp 2 var ute på samråd från den 15 januari till den 19 februari 2021. Under hösten 2021 sammanställs och kommenteras de synpunkter som kom in under samrådet i en samrådsredogörelse. Därefter fortsätter arbetet med detaljplanen och förslaget bearbetas för att sedan ställas ut på granskning.  Vill du läsa mer om Södra infarten och planprocessen för etapp 2 kan du läsa aktuell information här: https://www.halmstad.se/byggaboochmiljo/stadsplaneringochbyggande/detaljplanering/pagaendedetaljplaner/detaljplanerhalmstadstatort/sodrainfartenetapp2delavhalmstad216mfl.n6374.html

Styrelsen har genom Stephan Lund varit i kontakt med Henrik Gustavsson som är Halmstad kommuns planansvarige för södra infarten. Enligt Henrik Gustavsson är det fortfarande många utredningar som inte är klara och han beräknar att kommunens granskning kommer att vara klar i december 2021 och då kommer vår förening, samt övriga berörda parter, få besked .

Styrelsen fortsätter att hålla kontakten med ansvariga för projektet på Halmstad Kommun och återkommer så snart det finns någon ny information.

Här kan du läsa om hur en planprocess fungerar: https://www.halmstad.se/byggaboochmiljo/stadsplaneringochbyggande/detaljplanering/planprocessen.n1215.html

INSTÄLLT – Måsengolfen 2021

Vem är bäst på banan? Vilken måsare har störst ”flax”?
Detta måste vi ta reda på!  Därför är du med grönt kort välkommen till årets golfhändelse på Måsen.
Denna inbjudan gäller dig som har stuga eller koppling till Måsen på något sätt.

Datum: 21 augusti 2021

Plats: Tönnersjö GK

Första start: 08:20, vi samlas efteråt för gemensam lunch och liten prisutdelning

Pris: 390 kr inklusive greenfee och helglunch

Anmälan med golfid till:
Mathias Petersson, stuga 186 via e-post: mp@ima.se eller telefon: 070-322 13 95.

Anmäl dig senast: 18 juli.

Du som har möjlighet att sponsra tävlingen med något pris får gärna göra så.

Varmt välkommen!

Midsommarafton

På grund av fortsatt risk för smittspridning blir det inte heller i år något gemensamt midsommarfirande på Måsen med dans och lotterier.

Vi klär enligt tradition midsommarstången kl 10 på förmiddagen och alla är välkomna att hjälpa till. Ta gärna med egna blommor och givetvis håller vi avstånd.

Pia och Annelie,
Trivselkommittén

Luften är fri!

Det är mottot för friluftslivets år 2021. Och vad kan passa bättre så här i pandemitider än att ge sig ut och upptäcka vårt artrika växt- och djurliv runt om i Halmstads kommun?

Från och med den 1 juni, finns möjlighet att träffas maximalt 100 personer utomhus. Därmed finns också möjlighet att hålla sommarens och höstens guidade naturvandringar som planerat – med coronaavstånd förstås.
Här är ett par exempel ur årets program:

Söndagen den 6 juni

Det är inte var dag som man kommer in på försvarets domäner. Men på nationaldagen har vi fått särskilt tillstånd att besöka skjutfältet i Ringenäs. Den morgonpigge kan då se och lyssna på häckande rosenfinkar och andra spännande fåglar. Den som guidar oss på den vandringen är Anders Wirdheim från Halmstads ornitologiska förening.

Tisdagen den 10 augusti

Fylleåleden har nu nått havet. Tillsammans med naturguiden HG Karlsson får deltagarna upptäcka naturen längs Fyllån. Anneli Bylander, landskapsarkitekt på Halmstads kommun berättar om projektet Fyllåleden.

Hela programmet kan du läsa på Halmstads kommuns webbplats. 

Så här når du vår vaktmästare

Vi är glada att kunna berätta att vår vaktmästare under 2021 heter Christer Roos och bor permanent på området. Den tidigare servicetelefonen är bortkopplad och du når istället Christer via e-postadressen: vaktis@masen.info

Våra nya stadgar

Vi har vid flera tillfällen under senaste åren märkt ett behov från bland annat banker och mäklare att modernisera och förtydliga våra föreningsstadgar.
Ett nytt förslag arbetades fram av styrelsen redan till föreningsstämman 2020, men lades då på is på grund av att föreningsstämman blev digital. 

På grund av fortsatt smittrisk av Covid-19 valde vi att även 2021 hålla en digital föreningsstämma. Eftersom behovet att modernisera våra stadgar har kvarstått beslutade vi att presentera det framtagna förslaget för samtliga medlemmar i förväg, för att få in eventuella synpunkter eller justeringar redan redan före föreningsstämman.

Lite bakgrund om vår föreningsform: En ekonomisk förening driver ekonomisk verksamhet som medlemmarna deltar i och drar nytta av. Fritidsföreningen Måsen består av totalt 181 medlemmar (= nyttjanderätter/stugor).  
Hur en ekonomisk förening fungerar samt vilka krav som gäller, kan du läsa om på www.bolagsverket.se eller i Lagen om ekonomisk förening 2018:672

Tidigare stadgar har till exempel innehållit uppgifter om att medlemmar arrenderar tomter vilket är missvisande. Tydligare formulering är istället ordet ”nyttjanderätt”, vilket är en generell justering i det nya förslaget.

Våra nya stadgar i sin helhet finns nu publicerade här.

Tack alla som hjälpte till på vår arbetsdag den 14 maj!

Det var en rekordstor uppslutning som samlades på morgonen och som satte igång med att fixa, städa, laga och röja över hela området. Arbetsdagen avslutades sedan med en kort föreningsinformation av Stephan, Mathias och Ann-Chatrine. Nya styrelsesuppleanten Sandra Forslander passade också på att presentera sig.

Många stugägare anslöt till avslutningen av arbetsdagen för att tillsammans minnas Sonny och hedra honom med en tyst minut.

« Äldre inlägg