Grundades 1934 i Halmstad.

Författare: masen.admin (Sida 1 av 12)

Städa din höstträdgård

Första veckan i november tas vår gröncontainer bort, så nu är det hög tid att fixa det sista på trädgården innan hösten. Räfsa löv, rensa hängrennor och stuprör med mera. Och tänk på att ta bort eventuell fallfrukt från gräsmattan som annars gärna drar till sig råttor.

Vill du vara med i vår VA-grupp?

Kostnaden för vatten och stopp i ledningarna är en av föreningens största utgiftsposter och det är också allt fler medlemmar som vistas i sina stugor permanent eller på helgerna under hela året. Det är därför viktigt att vi har bra kontroll över våra ledningar för att snabbt kunna åtgärda och lokalisera fel, men det omfattande vattenledningsnätet på området gör att det ibland blir ett detektivarbete att hitta var eventuella vattenläckor uppstått.

Hittills har ordförande Stephan Lund tillsammans med föreningens vaktmästare tagit ett stort ansvar vid dessa tillfällen. För att skapa en hållbar lösning inför framtiden har styrelsen beslutat att nu bilda en VA-grupp bestående av
4-6 personer som kan ta ansvar för felsökning och eventuellt enkla åtgärder.
För uppdraget utgår timersättning med 150 kr/timme.
 

Vi hoppas att du ställer upp!

Vi vill att du snarast meddelar ditt intresse till ordföranden Stephan Lund via
e-post: stephan.p.lund@gmail.com eller via telefon 076-10 85885, dock senast den 15 oktober.
Vi kommer att hålla en information/utbildning för anmälda deltagare i slutet av oktober.

Halmstad växer och utvecklas och förändringar kräver tillit, mod och förståelse.

Därför provar Halmstads kommun nu ett nytt sätt för att göra fler invånare delaktiga i arbetet med att skapa framtidens kommun.

Podden ”Halmstad växer” vänder sig till alla Halmstadbor och syftet är att låta olika röster och perspektiv få komma till tals. Den leds av den tidigare radiojournalisten Linda Thulin som kommer att intervjua Halmstadbor, experter och makthavare kring olika teman som berör en växande kommun.

Podden har premiär den 6 oktober och fyra avsnitt släpps på temat ”Varför behöver Halmstad växa?” samt ett introduktionsavsnitt som ger både en tillbakablick och en nulägesbild på Halmstads utveckling. Varje tema innehåller 4-5 avsnitt om ca 20 minuter. Podden finns på Halmstads kommuns hemsida i både ljud-och textformat. Podden finns även på bland annat Spotify: https://open.spotify.com/show/…

Läs hela informationen om den nya podden från Halmstad kommun här:
https://www.mynewsdesk.com/se/halmstadskommun/pressreleases/halmstad-kommun-startar-podd-om-kommunens-utveckling-3133784

Årets sista arbetsdag

Lördagen den 18 september samlades ett gäng glada stugägare för att göra höstfint. Både ”stora” och ”lilla” traktorn var i farten och under några korta timmar fixades en hel del på området, till exempel oljades bänkar in, lekplatsen fick lite större yta och återvinningsgården städades. Arbetsdagen avslutades som vanligt med en gemensam samling och en kort föreningsinformation av Stephan.
Tack till er alla som hjälpte till!

Halmstad 2050

Ungefär 800 synpunkter kom in från kommuninvånare, organisationer och företag när Halmstads kommuns förslag till ny översiktsplan, Framtidsplan 2050, var på samråd. Under våren och sommaren har förslaget arbetats om och tisdag den 21 september 2021 fattar kommunstyrelsen beslut om det omarbetade planförslaget.

I början av oktober planeras förslaget till ny översiktsplan att gå på granskning. Under granskningstiden, som är två månader, kan både privatpersoner och organisationer lämna synpunkter på förslaget.

Onsdagen den 22 september håller Halmstad kommun en presskonferens där media är välkomna att ta del av och ställa frågor om granskningsförslaget till ny översiktsplan, Framtidsplan 2050.

Stationsstaden – en levande mötesplats mitt i Halmstad

För att förbereda stationsområdet för framtiden arbetar Halmstads kommun med en ny vision, Stationsstaden, som knyter ihop stationsområdet med innerstaden och skapar ett mer levande Halmstad. Området sträcker sig från Fredsgatan i norr till de gamla lokstallarna i söder, i öst avgränsas området av Bolmensgatan och i väst av Stationsgatan.

Kommunstyrelsens samhällsbyggnadsutskott godkände den 17 augusti 2021 en strukturplan för området kring Halmstads centralstation. Strukturplanens syfte är att ta fram en målbild, ett utvecklingsförslag, som all vidare planering i projektet kan ta stöd av. Det innebär att det som står i strukturplanen endast är en vision. Nästa steg är att detaljplanelägga området, det arbetet beräknas ske under 2021-2025 och först därefter kan man börja bygga.

Läs mer om Halmstad kommuns vision Stationsstaden här: https://www.mynewsdesk.com/se/halmstadskommun/pressreleases/stationsstaden-en-levande-moetesplats-mitt-i-stan-3121511

Information om arbetet med Södra infarten etapp 2

Bakgrund: Huvudsyftet med detaljplanen Södra infarten är att förbättra transportinfrastrukturen i sydöstra Halmstad genom att koppla ihop E6 och väg 15 med hamnen. Detaljplan för etapp 2 var ute på samråd från den 15 januari till den 19 februari 2021. Under hösten 2021 sammanställs och kommenteras de synpunkter som kom in under samrådet i en samrådsredogörelse. Därefter fortsätter arbetet med detaljplanen och förslaget bearbetas för att sedan ställas ut på granskning.  Vill du läsa mer om Södra infarten och planprocessen för etapp 2 kan du läsa aktuell information här: https://www.halmstad.se/byggaboochmiljo/stadsplaneringochbyggande/detaljplanering/pagaendedetaljplaner/detaljplanerhalmstadstatort/sodrainfartenetapp2delavhalmstad216mfl.n6374.html

Styrelsen har genom Stephan Lund varit i kontakt med Henrik Gustavsson som är Halmstad kommuns planansvarige för södra infarten. Enligt Henrik Gustavsson är det fortfarande många utredningar som inte är klara och han beräknar att kommunens granskning kommer att vara klar i december 2021 och då kommer vår förening, samt övriga berörda parter, få besked .

Styrelsen fortsätter att hålla kontakten med ansvariga för projektet på Halmstad Kommun och återkommer så snart det finns någon ny information.

Här kan du läsa om hur en planprocess fungerar: https://www.halmstad.se/byggaboochmiljo/stadsplaneringochbyggande/detaljplanering/planprocessen.n1215.html

INSTÄLLT – Måsengolfen 2021

Vem är bäst på banan? Vilken måsare har störst ”flax”?
Detta måste vi ta reda på!  Därför är du med grönt kort välkommen till årets golfhändelse på Måsen.
Denna inbjudan gäller dig som har stuga eller koppling till Måsen på något sätt.

Datum: 21 augusti 2021

Plats: Tönnersjö GK

Första start: 08:20, vi samlas efteråt för gemensam lunch och liten prisutdelning

Pris: 390 kr inklusive greenfee och helglunch

Anmälan med golfid till:
Mathias Petersson, stuga 186 via e-post: mp@ima.se eller telefon: 070-322 13 95.

Anmäl dig senast: 18 juli.

Du som har möjlighet att sponsra tävlingen med något pris får gärna göra så.

Varmt välkommen!

Midsommarafton

På grund av fortsatt risk för smittspridning blir det inte heller i år något gemensamt midsommarfirande på Måsen med dans och lotterier.

Vi klär enligt tradition midsommarstången kl 10 på förmiddagen och alla är välkomna att hjälpa till. Ta gärna med egna blommor och givetvis håller vi avstånd.

Pia och Annelie,
Trivselkommittén

« Äldre inlägg