Ska du besöka Måsen och kommer från väg 25 och 26 kör du söderut, väg 117 mot Laholm/Markaryd. I höjd med Andersberg finns sedan skyltat mot Östra stranden.

 
Kommer du via E6 tar du södra infarten mot Halmstad och kör mot centrum. I höjd med Andersberg finns skylt mot Östra stranden.
 
För dig som använder GPS, knappa in ”Julstormsgattet, Halmstad” som adress.
 
 
Postadress:
Fritidsföreningen Måsen
Östra stranden
302 60 Halmstad
 
E-post: styrelsen@masen.info
E-post faktura: faktura@masen.info

Bankgiro: 5073-0019