Planerade arbetsdagar 2020 är kl. 09:00-12:00 följande dagar:
22 maj

Vi samlas kl 8.45 för att fördela uppgifter och avslutar kl. 12 med att bjuda på fika till deltagarna. Vid varje arbetsdag finns det även möjlighet att träffa någon representant från styrelsen.