Grundades 1934 i Halmstad.

Kategori: Fiber

Nu har Måsen fått fiber!

Hela området med 181 stugor är färdiginstallerat med undantag av 16 stugor. De flesta av dessa 16 stugägare har tyvärr drabbats av en trasig fiberkabel utanför Måsens område och ett fåtal stugägare har inte varit nåbara för installatörerna.
Enligt föreningens information kommer felavhjälpning och lagning av den trasiga kabeln ske under juli månad. Det är Relacom som står för felavhjälpning och kontakt med stugägarna.

Övriga stugägare är nu anslutna och kan beställa tjänster från Halmstad Stadsnäts portal.

Epost angående slutbetalning har skickats ut under juni månad, sista datum för att betala in till föreningen är 15 juli. 
Bankgiro Måsen: 5073-0019
OBS. Märk betalningen med ditt stugnummer!

Slutjusteringen av våra vägar på området kommer att ske på arbetsdagar, då vädret blir mer gynnsamt för den typen av åtgärder under hösten.

Nu är fiberinstallationen igång och vi ber om din hjälp

Det är totalt 182 installationer som ska göras på området, tidsschemat är pressat och installatörerna är nu igång enligt det schema som har e-postats ut under förra veckan. Det är ett stort arbete för oss alla som är inblandade i projektet och vi är tacksamma för samtliga stugägares tillmötesgående.

Med anledning av att många stugägare under dagen har tagit egen kontakt, både med installatörer och Relacom, behöver vi förtydliga följande för att inte riskera fördröjning i arbetet:

 • ALLA eventuella frågor kring installationen ska ske via Stephan Lund som är vår kontakt mot Relacom, ring eller e-posta: styrelsen@masen.info
 • Det går inte fortare om alla ska ut och jaga teknikerna, tvärtom
 • Installatörerna gör INGA ändringar i det givna schemat
 • Installatörerna kan INTE säga exakt tidpunkt för installationen 
  Anledningen är följande; en lätt installation tar ca 30 min, en besvärlig installation kan ta 90 min, skulle det uppstå något problem så kan det ta längre tid.

Viktig information angående installation av fiber inomhus

Basstationerna för fiber är på plats på Måsens område och den 28 maj inleds arbetet med invändig installation av fiber i samtliga stugor. Installatörerna kommer att hinna med ca 15 stugor per dag, så arbetet beräknas ta ca 2 veckor.

Mer detaljerad information om turordning samt slutkostnad kommer inom kort.

 

Installation av fiber – uppdaterad tidplan!

Vår entreprenör har kunnat tidigarelägga arbetet med att gräva in fiber på samtliga tomter på områden. Arbetet startas redan idag 13 april och kommer att fortsätta under vecka 16.

SKA DU GRÄVA SJÄLV?
Då vill vi att du har det klart redan under helgen 14-15 april.
ELLER kom överens om annan tidplan med  Stephan Lund.

Vi har ett fåtal stugägare som har meddelat att de ska gräva själva, stäm av med Mathias eller Stephan ifall ni har några frågor kring detta eller något annat kring fiberinstallationen. Du hittar deras kontaktuppgifter här.

Nu ska vi installera fiber på Måsen!

 

Nu har medlemmarna sagt sitt och det blev en överväldigande majoritet som röstade för installation av fiber på gårdagens extra föreningsstämma!

Stämman var välbesökt, och flera medlemmar hade även skickat in sina röster i förtid. Hela 148 st röster räknades, varav  130 var  ett Ja till fiber.

Mer information om upphandlingen samt protokoll från stämman kommer att publiceras löpande.

 

 

Viktig information om fiber på Måsen

Under de senaste åren har installation av fiber varit en återkommande önskan från flera av våra stugägare. Fiber har idag blivit en naturlig investering i infrastruktur, lite som det var förr att ansluta villan till det kommunala vatten- och avloppsnätet.

Eftersom intresset för fiber har varit stort har styrelsen flera gånger under de senaste två åren varit i kontakt med olika leverantörer av fibernät, men hittills har kostnaden för en installation inte ansetts rimlig.
Under sommaren har informationsträffar angående fiberinstallation hållits där Måsens styrelse tillsammans med styrelser från övriga fritidshusområden på Östra stranden varit representerade. Som resultat av detta har vi hittills fått in offerter från två olika leverantörer. Om möjligt kommer vi att fortsätta arbeta för att få in ytterligare någon offert.

Styrelsen bedömer att de aktuella offerterna för Måsen har ett fördelaktigt pris genom ett gemensamt avtal, varför styrelsen beslutat att rekommendera en installation av fiber på vårt område för samtliga stugor. De givna offerterna har en begränsad giltighetstid under hösten och vi vill därför föra frågan vidare till beslut vid en extra föreningsstämma den 21 oktober.

En installation av öppen fiber för samtliga stugor på Måsen innebär i korthet:

 • Totalkostnad per stuga ca 6 500-7 000 kr. Detta är en engångskostnad för dig som medlem och förpliktigar inte till några andra abonnemang i fortsättningen.
  Se information om öppen fiber i sista punkten.
 • Beställare är fritidsföreningen Måsen och den totala kostnaden fördelas lika mellan samtliga medlemmar. Du kommer att kunna välja mellan två olika betalningsalternativ:
 1. Kostnaden erläggs i sin helhet av medlemmen (ca 6 500 – 7 000 kr) vid ett betalningstillfälle under 2018. (Kostnaden för detta räknas som en investering för dig som stugägare och är avdragsgill vid en eventuell försäljning av stugan)
 2. Föreningen tar ett banklån för att täcka investeringen och du fördelar din betalning genom en högre årsavgift under tre år. Beräknad total kostnad för dig som stugägare kommer då troligen bli ca 8 000 – 8 500 kr/stuga fördelat på tre år.
 • Grävning och installation sker i samtliga stugor på området under första halvåret 2018 (preliminär tid). Stugägaren och entreprenören kommer tillsammans överens om lämplig tidpunkt under perioden för installation inomhus av fiberuttaget.
  kan inte installation av fiberuttag inne i stugan genomföras någon gång under den tidsperiod som grävning och installation pågår kommer materialet att lämnas vid stugans yttervägg och stugägaren får själv bekosta en senare installation till en betydligt högre kostnad.
 • Detta är en total entreprenad, vilket innebär att entreprenören gör allt arbete. Det innebär grävning på tomten, nedläggning av fiberkabel samt installation av fiberuttag i stugväggen, både utomhus och inomhus. Grävning sker den kortaste vägen från tomtgräns till överenskommen plats i stugans vägg. Entreprenören återställer schaktmassor efter grävning och det enda du som stugägare behöver göra är återställning som t.ex. sådd av nytt gräs eller återläggning av stenplattor.
  Vill du som stugägare ha en längre dragning på tomten är det möjligt, men då med en tillkommande kostnad som du själv betalar.
  Inomhus behöver du se till att det finns el i närheten av platsen där fiberuttaget ska placeras.
 • Öppen fiber innebär att det är du som väljer vad du vill beställa i fortsättningen. Efter färdig installation väljer du själv leverantör av internet, ev. TV etc. från en portal med ett antal olika leverantörer.
  Du väljer själv vilken nivå du vill ha eller inget alls.
  Väljer du inget abonnemang alls, är kostnaden i fortsättningen 0 kr.

 

Östra stranden håller på att moderniseras och vi vet sedan tidigare att det finns ett stort intresse för fiber hos våra medlemmar.  Flera av Östra strandens stugområden förhandlar för närvarande om fiberdragning och det är ett gynnsamt läge för vår förening att tacka ja.

Vi hoppas att så många som möjlighet har möjlighet att närvara vid stämman den 21 oktober.
Har du ingen möjlighet att själv vara på plats, kan du ändå meddela din åsikt genom att fylla i röstsedel fiber vid extra föreningsstämma 2017 och sedan skicka eller lämna till styrelsen enligt anvisningar på röstsedeln. Du kan även skicka din röstsedel med någon annan som har möjlighet att närvara på föreningsstämman.
Tänk på att röstsedeln ska ligga i ett igenklistrat kuvert med ditt stugnummer skrivet utanpå för att den ska vara giltig vid en eventuell röstning under stämman.
Tänk på att sända din röstsedel i god tid eftersom vi inte tar ansvar för eventuell försening i posten.

Om du har frågor eller vill ha information som gäller installation av fibernät eller de olika tjänsterna för bredband, TV, telefon kontakta gärna Anders Karlsson, 070- 699 87 07 eller Mathias Petersson, mp@ima.se , 0703-221395.

Har du frågor kring själva investeringen eller finansieringen kontaktar du ordförande Stephan Lund, s.a.lund@vmomail.se , 076-10 85 885 eller kassör Ulrika Ekdahl, 070-653 63 65.

För mer information om fiber från de leverantörer som vi varit i kontakt med, läs gärna mer här:
www.halmstadsstadsnat.se

www.oppenfiber.se

 

Utvecklingen går mot fiber på Måsen!

Många stugägare har frågat och nu har vi äntligen fått möjlighet att ansluta hela Måsens stugområde till fiber.

Mycket mer information om vad det innebär, kostnader, möjligheter osv kommer inom kort. Men redan nu vill vi att ni noterar i era kalendrar en extra föreningsstämma för alla medlemmar den 21 oktober kl. 14.00 i Nyhems servicehus, Halmstad. Välkomna!

/Styrelsen