Arbetsdag på Måsen den 9 september 2017.

Kontroll av elsäkerhet

Kontroll av elsäkerhet

Trädgårdsskötsel

Arbete med att hitta vattenläckor

En stunds eftertanke i jakten på vattenläckor

Arbetsdag på Måsen den 26 maj 2017.