Utbyggnaden av andra etappen av Södra infarten kan nu påbörjas, detta beslutades av samhällsbyggnadsutskottet under mötet den 28 februari.

Ny information 16/6:
Planen antogs 30/3 men har överklagats, se urklipp från halmstad.se nedan. Beräknad fördröjning är 9-11 månader enligt information från projektansvariga på Halmstad kommun.

Syftet med den nya detaljplanen är att:

  • koppla ihop E6 och väg 15 med hamnen
  • koppla ihop befintliga och planerade verksamhetsområden i sydöstra Halmstad
  • avlasta Laholmsvägen från trafik och farligt gods
  • motverka Västkustbanans barriäreffekt mellan östra Halmstad och Östra stranden.

Samtidigt ska detaljplanen inte hindra utbyggnad av godsbangård och järnväg. I stället ska planen öka möjligheterna att omvandla området runt högskolan och industriområdena Larsfrid och Villhelmsfält.

Ärendet skickas nu vidare till kommunfullmäktige, som är sista beslutsinstans.

Synpunkterna har sammanställt och bemötts i ett granskningsutlåtande som finns att ladda ned här.

Läs hela pressreleasen från Halmstad kommun här.