Fritidsföreningen Måsen

Grundades 1934 i Halmstad.

Kategori: Föreningsinformation (sida 1 av 5)

Råttor och möss på Östra stranden.

Råttor trivs utmärkt i de miljöer vi människor skapat. Det finns rikligt med föda i våra sopor och avloppsledningar och undangömda platser i och kring hus ger bra skydd och boplatser. Råttorna förökar sig snabbt, en enda hona kan föda 100 råttungar inom ett år.

Det är kyligare ute, och eftersom både råttor och möss är på jakt efter varmare miljöer är det viktigt att på bästa sätt förebygga ovälkomna besök. Viktigt är till exempel att täta eventuella hål i huset och få bort saker och skräphögar på tomten som kan utgöra gömställen. Det är också viktigt att ta bort fallfrukt och annat som kan bli möjliga matkällor.

På hemsidan www.stick.se kan du läsa mer om vad du kan göra för att förhindra ovälkomna besök av skadedjur.

Det kan även vara bra att veta att kommunen har ett ansvar för råttbekämpning i sina avloppsledningar, det vill säga de delar som ligger utanför Måsens område.  Om råttorna kommer från det kommunala avloppsnätet kan du göra en felanmälan på kommunens hemsida.

Skärpta råd i Halland för att minska spridning av covid-19.

Till och med den 24 november gäller skärpta rekommendationer i flera regioner för att minska smittspridning av Covid-19. Detta innebär bland annat att vi bokar om Måsens planerade styrelsemöten till senare tillfällen. Vill du ändå komma i kontakt någon av oss i styrelsen kan du alltid maila till: styrelsen@masen.info

De skärpta rekommendationerna kan förlängas och du kan alltid läsa aktuell information på www.krisinformation.se samt www.folkhalsomyndigheten.se

Hösttider

Vi går in i hösttider och därmed låser vi en del av våra gemensamma utrymmen. Det innebär att från och med vecka 42 låses bibliotek och vagnsförråd. Vill du komma in i något av dessa utrymmen gäller samma nyckel som till tvättstugan.

Under vecka 43 tar vi även bort trädgårdscontainern och pappersåtervinningen.
Närmaste återvinningsstation finns vid området Svanen.

Midsommarfirande inställt

Det börjar bli en vana med inställda evenemang på grund av smittorisk, och nu är det tyvärr även dags för vårt traditionsenliga midsommarfirande.

Dans och lotteri är inställt, men vår midsommarstång kläs av Pia och Annelie och den kommer att finnas på plats från och med midsommaraftons eftermiddag så att de familjegrupper som önskar själva kan ta en svängom.

Tänk på att ta hänsyn till varandra och fortsätt att hålla avstånd.

Vår på Måsen!

Med anledning av rådande situation med smittorisk Covid-19 har vi för första gången genomfört en ”digital” föreningsstämma. Responsen blev över förväntan – tack alla medlemmar för er hjälp och förståelse! 
Totalt 131 medlemmar hörde av sig med sitt godkännande av det förberedda materialet. Protokollet från föreningsstämman kan du läsa här.
Även 2019 års krönika finns publicerad på vår hemsida, du hittar den här.

Återigen – stort tack för er förståelse i en annorlunda situation!

Digital föreningsstämma 10 maj

Årets föreningsstämma för Måsen kommer att bli historisk som vår första digitala stämma! Datum för den digitala föreningsstämman är satt till den 10 maj, och vi har skicka ut information om föreningsstämman via epost till samtliga registrerade e-postadresser den 24 april.

OBS. Har du inte fått någon e-post från föreningen den 24 april kontrollera ditt skräppostfilter så den inte hamnat där.
Meddela annars korrekt e-postadress till: styrelsen@masen.info

Styrelsen föreslår till föreningsstämman att behålla samma årsavgift som för 2019, 7500 kr.
(För de som varit med på 1 st gemensam arbetsdag gäller reducerad årsavgift: 7250 kr. För de som varit med på 2 st gemensamma arbetsdagar gäller reducerad årsavgift: 7000 kr.)
Årsavgiften betalas in till föreningens bankgiro 5073-0019.
Kom ihåg att märka inbetalningen med ditt stugnummer!

Många medlemmar undrar över vår uppskjutna föreningsstämma.

Styrelsen diskuterar olika alternativ för att kunna genomföra Måsens föreningsstämma på ett lagenligt – och framför allt säkert – sätt i rådande läge.

Vi hoppas kunna återkomma efter påskhelgen med information angående både föreningsstämma samt inbetalning av årsavgift för 2020.

INSTÄLLD FÖRENINGSSTÄMMA

Måsens föreningsstämma lördagen den 21 mars ställs in med anledning av coronaviruset (COVID-19) och den rådande situationen.

Styrelsen har beslutat att föreningsstämman skjuts upp till obestämt datum och vi ber att få återkomma med mer information angående nytt datum och plats för föreningsstämman. 

För senaste information om COVID-19 hänvisar vi till Folkhälsomyndigheten

Hälsningar
Styrelsen

Välkommen till föreningsstämma

Nu börjar trädgårdssäsongen

Vecka 8 ställer vi ut en trädgårdscontainer för mindre trädgårdsavfall. Observera att det som slängs i containern ska vara avsett för kompostering. Allt som slängs i containern ska vara komposterbart och i mindre bitar.

Detta kan du slänga i vår trädgårdscontainer:
Trädgårdsavfall som till exempel gräsklipp, löv, mossa och fallfrukt.
Mindre grenar som är nedklippta i bitar.

Detta ska du INTE slänga i vår trädgårdscontainer utan själv frakta till återvinningen:
Grova grenar eller trädstammar
Förpackningsemballage, fraktpallar, säckar med mera
Det vill säga ALLT som inte är mindre trädgårdsavfall.

Vi har varje år problem med att det slängs diverse konstiga saker i trädgårdscontainern. Meddela gärna övriga familjemedlemmar, hantverkare med mera för att undvika detta. Överträdelser innebär alltid extra kostnader för tömning och sortering för föreningen.

« Äldre inlägg