Grundades 1934 i Halmstad.

Författare: masen.admin (Sida 2 av 11)

Luften är fri!

Det är mottot för friluftslivets år 2021. Och vad kan passa bättre så här i pandemitider än att ge sig ut och upptäcka vårt artrika växt- och djurliv runt om i Halmstads kommun?

Från och med den 1 juni, finns möjlighet att träffas maximalt 100 personer utomhus. Därmed finns också möjlighet att hålla sommarens och höstens guidade naturvandringar som planerat – med coronaavstånd förstås.
Här är ett par exempel ur årets program:

Söndagen den 6 juni

Det är inte var dag som man kommer in på försvarets domäner. Men på nationaldagen har vi fått särskilt tillstånd att besöka skjutfältet i Ringenäs. Den morgonpigge kan då se och lyssna på häckande rosenfinkar och andra spännande fåglar. Den som guidar oss på den vandringen är Anders Wirdheim från Halmstads ornitologiska förening.

Tisdagen den 10 augusti

Fylleåleden har nu nått havet. Tillsammans med naturguiden HG Karlsson får deltagarna upptäcka naturen längs Fyllån. Anneli Bylander, landskapsarkitekt på Halmstads kommun berättar om projektet Fyllåleden.

Hela programmet kan du läsa på Halmstads kommuns webbplats. 

Så här når du vår vaktmästare

Vi är glada att kunna berätta att vår vaktmästare under 2021 heter Christer Roos och bor permanent på området. Den tidigare servicetelefonen är bortkopplad och du når istället Christer via e-postadressen: vaktis@masen.info

Våra nya stadgar

Vi har vid flera tillfällen under senaste åren märkt ett behov från bland annat banker och mäklare att modernisera och förtydliga våra föreningsstadgar.
Ett nytt förslag arbetades fram av styrelsen redan till föreningsstämman 2020, men lades då på is på grund av att föreningsstämman blev digital. 

På grund av fortsatt smittrisk av Covid-19 valde vi att även 2021 hålla en digital föreningsstämma. Eftersom behovet att modernisera våra stadgar har kvarstått beslutade vi att presentera det framtagna förslaget för samtliga medlemmar i förväg, för att få in eventuella synpunkter eller justeringar redan redan före föreningsstämman.

Lite bakgrund om vår föreningsform: En ekonomisk förening driver ekonomisk verksamhet som medlemmarna deltar i och drar nytta av. Fritidsföreningen Måsen består av totalt 181 medlemmar (= nyttjanderätter/stugor).  
Hur en ekonomisk förening fungerar samt vilka krav som gäller, kan du läsa om på www.bolagsverket.se eller i Lagen om ekonomisk förening 2018:672

Tidigare stadgar har till exempel innehållit uppgifter om att medlemmar arrenderar tomter vilket är missvisande. Tydligare formulering är istället ordet ”nyttjanderätt”, vilket är en generell justering i det nya förslaget.

Våra nya stadgar i sin helhet finns nu publicerade här.

Tack alla som hjälpte till på vår arbetsdag den 14 maj!

Det var en rekordstor uppslutning som samlades på morgonen och som satte igång med att fixa, städa, laga och röja över hela området. Arbetsdagen avslutades sedan med en kort föreningsinformation av Stephan, Mathias och Ann-Chatrine. Nya styrelsesuppleanten Sandra Forslander passade också på att presentera sig.

Många stugägare anslöt till avslutningen av arbetsdagen för att tillsammans minnas Sonny och hedra honom med en tyst minut.

Sonny

Det är med stor sorg vi meddelar att vår vän Sonny Andersson somnade in på valborgsmässoaftonen efter en tids sjukdom. Sonny har under flera år varit en varm, hjälpsam och mycket engagerad vaktmästare på området och har blivit ett välkänt ansikte för många stugägare.

Vi sörjer och saknar en god vän och våra tankar går till Sonnys familj.

Måsen flaggar på halv stång under söndagen den 2 maj. Under nästa arbetsdag, den 14 maj, kommer vi att samlas gemensamt en tyst minut för att hedra Sonnys minne.

Styrelsen

Vill du skriva Måsens årskrönika?

Årskrönikor är en tradition som går tillbaka till Bertil Kälebo som startade med att skriva krönikor redan på 90-talet. Han samlade även in uppgifter till ”Måsens historia” som finns i föreningens arkiv. Tanken har varit att krönikorna inte ska vara kopplade till styrelsen utan ha en personlig prägling. Helt enkelt berätta stort och smått om vad som hänt på området och i Halmstad under året som gått. Årskrönikan för 2020 finns att läsa här.

Vi söker nu dig som vill ta över stafettpinnen efter Gert Gabrielsson som har ansvarat för årskrönikan under flera år. Är du intresserad? Hör av dig till Gert eller till styrelsen (epost: styrelsen@masen.info) så berättar vi mer.

Rapport från Måsen

Vägarna på området behöver regelbundet underhåll, idag har ett gäng frivilliga stugägare genomfört en översyn på området och lagt på nytt grus på både vägar och parkeringsytor. Totalt ca 230 ton grus har fördelats.

Under arbetet tvingades man att såga bort utstickande grenar från träd och buskar som hindrade framkomligheten för lastbil eller hjullastare.  

– Några gentlemän hade vänligheten att ställa upp och efter en lång dag kan jag konstatera ett bra  resultat, säger Stephan Lund, ordförande.

Gemensamma arbetsdagar 2021

Vi tycker att det är värdefullt att träffas under våra gemensamma arbetsdagar på området. Planerade arbetsdagar 2021 är följande datum:
14 maj, 19 juni, 22 juli, 18 september

Vi samlas kl 8.45 för att fördela uppgifter och avslutar kl. 12 med att bjuda på fika till deltagarna. Som vanligt finns även delar av styrelsen på plats ifall du har några frågor.

Tänk på att du som kommer till arbetsdagen ska vara helt frisk. Deltagare som är på plats ska även ta hänsyn till varandra genom att hålla extra avstånd.

Tid: Kl. 09:00-12:00 (avslutas kl. 12.00 med enkel fika)
Samling: 8.45 utanför Måsens föreningsstuga

Hur går det med Södra infarten?

Det rödmarkerade området omfattar detaljplanen för Södra infarten etapp 2.

Många undrar hur det går med arbetet kring Södra infarten och detta är en fråga som vi bevakar löpande för föreningen Måsens räkning. Stephan Lund och Mathias Pettersson håller löpande kontakt med både övriga föreningar på Östra Stranden samt med Halmstads kommun.
För närvarande går man i kommunens arbetsgrupp igenom samtliga inkomna yttranden från föreningar, företag och privatpersoner.
Detta tar tyvärr sin tid och planansvarig arkitekt på Halmstad kommun bedömer enligt besked till styrelsen att granskningsrapporten från kommunen kan komma först i slutet av 2021.

Uppdaterad information om Södra infarten kan du alltid läsa på Halmstad Kommuns hemsida.

Kort om syftet med detaljplanen för etapp 2:

  • koppla ihop E6 och väg 15 med hamnen
  • koppla ihop befintliga och planerade verksamhetsområden i sydöstra Halmstad
  • avlasta Laholmsvägen från trafik och farligt gods
  • motverka Västkustbanans barriäreffekt mellan östra Halmstad och Östra stranden.

Samtidigt ska detaljplanen inte hindra utbyggnad av godsbangård och järnväg och öka möjligheterna till att skapa en stadsomvandling i området runt högskolan och industriområdena Larsfrid och Villhelmsfält.

Etapp 2 omfattar Södra infartens huvudsträckning utmed Västkustbanan, från Montörgatan i söder till Stålverksgatan i norr, via bro över Västkustbanan. Längs denna sträckning ingår dessutom anslutning till Sliparegatan, bro över Västervallvägen och två cirkulationsplatser. En vid Larsfrid med anslutning till Larsfridsvägen, och en vid hamnen med anslutning dels till Stålverksgatan, dels till hamnområdet och Östra stranden.

I detaljplanen ingår även ny separerad gång- och cykelväg mellan östra Halmstad och Östra stranden/Stålverksgatan över Västkustbanan.

Tidsplan för etapp 2

  • Mitten av januari till mitten av februari 2021: samråd för förslag till detaljplan
  • Senast sista mars 2022 förväntas detaljplanen kunna antas
  • 2022 byggstart för etapp 2
  • Under hösten 2024 beräknas Södra infarten kunna öppna för trafik

Tack till er alla som hörde av er inför vår digitala föreningsstämma 24 april 2021

Det blev ytterligare en annorlunda föreningsstämma för oss på Måsen, men med klart godkänt resultat. Materialet som skickats ut till medlemmarna i förväg blev bekräftat och godkänt av hela 144 medlemmar!
Vi som sitter i styrelsen är väldigt glada att det trots mycket dokumentation, är det många engagerade medlemmar i vår förening som tar sig tid att gå igenom och höra av sig. Tack!

Några viktiga punkter som blev godkända av stämman :
Justerade stadgar (kommer att publiceras här inom kort)
Uppdaterade trivselregler, dessa kan du se här.
Årsavgift för 2021 blir 7800 kr, denna ska betalas in senast 15 maj. Läs mer om bankgiro till föreningen och eventuellt avdrag för arbetsdagar här.

Förutom ovanstående punkter välkomnar vi Sandra Forslander som ny suppleant i styrelsen. Sandra är hemmahörande i Halmstad, arbetar som frisör och kommer att bli ett värdefullt tillskott i vårt kommande styrelsearbete.
Du kan se vilka övriga som ingår i styrelsen här.

Vi är många som saknar att träffas och förutsatt att situationen tillåter det planerar vi någon form av fysiskt informationsmöte till sommaren – när både väder och pandemi tillåter. Vi ses!

« Äldre inlägg Nyare inlägg »