Vi är många som väntat på en ”riktig” föreningsstämma där vi kan träffas och nu är vi äntligen där! Exakt datum kommer att bestämmas på vårt nästa styrelsemöte den 12 februari och vi återkommer snarast med kallelse.

Har du en motion som du vill ska tas upp på föreningsstämman så har du ytterligare en dag på dig. Senast den 11 februari vill vi få den via e-post till: styrelsen@masen.info

Vid föreningsstämman hoppas vi även kunna informera mer om vad som händer med projekt södra infarten, men enligt vår senaste information från ansvariga på Halmstad kommun drar granskningsprocessen ut på tiden … igen. Preliminär granskning av detaljplanen beräknas nu till slutet av kvartal två eller början av kvartal tre.

/styrelsen