Hela området med 181 stugor är färdiginstallerat med undantag av 16 stugor. De flesta av dessa 16 stugägare har tyvärr drabbats av en trasig fiberkabel utanför Måsens område och ett fåtal stugägare har inte varit nåbara för installatörerna.
Enligt föreningens information kommer felavhjälpning och lagning av den trasiga kabeln ske under juli månad. Det är Relacom som står för felavhjälpning och kontakt med stugägarna.

Övriga stugägare är nu anslutna och kan beställa tjänster från Halmstad Stadsnäts portal.

Epost angående slutbetalning har skickats ut under juni månad, sista datum för att betala in till föreningen är 15 juli. 
Bankgiro Måsen: 5073-0019
OBS. Märk betalningen med ditt stugnummer!

Slutjusteringen av våra vägar på området kommer att ske på arbetsdagar, då vädret blir mer gynnsamt för den typen av åtgärder under hösten.