Styrelsen genomför under sommaren en enkät där samtliga medlemmar kan lämna synpunkter på allt som rör vår förening.

Ett kuvert med enkäten märkt med ditt stugnummer kommer att delas ut till dig som stugägare.
Har du inte fått något kuvert? Kontakta Pia eller Gert i styrelsen så hjälper de dig.

Passa på att framföra dina idéer och synpunkter!

Tack på förhand för din hjälp /Styrelsen