Styrelsen har löpande kontakt med projektledare för Södra infarten och statusen för etapp 2 är att kommunen arbetar med synpunkterna som kom under granskningen och siktar på antagande i slutet av mars.