Ungefär 800 synpunkter kom in från kommuninvånare, organisationer och företag när Halmstads kommuns förslag till ny översiktsplan, Framtidsplan 2050, var på samråd. Under våren och sommaren har förslaget arbetats om och tisdag den 21 september 2021 fattar kommunstyrelsen beslut om det omarbetade planförslaget.

I början av oktober planeras förslaget till ny översiktsplan att gå på granskning. Under granskningstiden, som är två månader, kan både privatpersoner och organisationer lämna synpunkter på förslaget.

Onsdagen den 22 september håller Halmstad kommun en presskonferens där media är välkomna att ta del av och ställa frågor om granskningsförslaget till ny översiktsplan, Framtidsplan 2050.