För att förbereda stationsområdet för framtiden arbetar Halmstads kommun med en ny vision, Stationsstaden, som knyter ihop stationsområdet med innerstaden och skapar ett mer levande Halmstad. Området sträcker sig från Fredsgatan i norr till de gamla lokstallarna i söder, i öst avgränsas området av Bolmensgatan och i väst av Stationsgatan.

Kommunstyrelsens samhällsbyggnadsutskott godkände den 17 augusti 2021 en strukturplan för området kring Halmstads centralstation. Strukturplanens syfte är att ta fram en målbild, ett utvecklingsförslag, som all vidare planering i projektet kan ta stöd av. Det innebär att det som står i strukturplanen endast är en vision. Nästa steg är att detaljplanelägga området, det arbetet beräknas ske under 2021-2025 och först därefter kan man börja bygga.

Läs mer om Halmstad kommuns vision Stationsstaden här: https://www.mynewsdesk.com/se/halmstadskommun/pressreleases/stationsstaden-en-levande-moetesplats-mitt-i-stan-3121511