Vi har vid flera tillfällen under senaste åren märkt ett behov från bland annat banker och mäklare att modernisera och förtydliga våra föreningsstadgar.
Ett nytt förslag arbetades fram av styrelsen redan till föreningsstämman 2020, men lades då på is på grund av att föreningsstämman blev digital. 

På grund av fortsatt smittrisk av Covid-19 valde vi att även 2021 hålla en digital föreningsstämma. Eftersom behovet att modernisera våra stadgar har kvarstått beslutade vi att presentera det framtagna förslaget för samtliga medlemmar i förväg, för att få in eventuella synpunkter eller justeringar redan redan före föreningsstämman.

Lite bakgrund om vår föreningsform: En ekonomisk förening driver ekonomisk verksamhet som medlemmarna deltar i och drar nytta av. Fritidsföreningen Måsen består av totalt 181 medlemmar (= nyttjanderätter/stugor).  
Hur en ekonomisk förening fungerar samt vilka krav som gäller, kan du läsa om på www.bolagsverket.se eller i Lagen om ekonomisk förening 2018:672

Tidigare stadgar har till exempel innehållit uppgifter om att medlemmar arrenderar tomter vilket är missvisande. Tydligare formulering är istället ordet ”nyttjanderätt”, vilket är en generell justering i det nya förslaget.

Våra nya stadgar i sin helhet finns nu publicerade här.