Det är med stor sorg vi meddelar att vår vän Sonny Andersson somnade in på valborgsmässoaftonen efter en tids sjukdom. Sonny har under flera år varit en varm, hjälpsam och mycket engagerad vaktmästare på området och har blivit ett välkänt ansikte för många stugägare.

Vi sörjer och saknar en god vän och våra tankar går till Sonnys familj.

Måsen flaggar på halv stång under söndagen den 2 maj. Under nästa arbetsdag, den 14 maj, kommer vi att samlas gemensamt en tyst minut för att hedra Sonnys minne.

Styrelsen