Under perioden 14 oktober 2019 – 20 december 2019, kommer Vågbrytargatan vara avstängd. Trafiken från Stålverksgatan till Västervallvägen kommer under perioden istället att ledas via Norra Badvägen (se skiss med pilar).
/Halmstad kommun