Med anledning av förändrade lagkrav gällande stadgar för ekonomisk förening behöver vi göra totalt tre tillägg/justeringar i våra stadgar. Detta är nu tillagt som en punkt på dagordningen inför kommande föreningsstämma den 24 mars. Reviderad version av kallelsen har idag skickats ut via epost till registrerade epostadresser.

/Styrelsen