Vi kan konstatera att vi inte har någon stor läcka på våra huvudledningar. Däremot har vi funnit fler mindre läckor, samtliga på ingående ledning till stugor och på avstängningsventiler som tillhör enskilda hus och som ska åtgärdas av respektive stugägare.

Hur många droppande kranar och WC stolar som åtgärdats vet vi inte, men vi utgår ifrån att samtliga stugägare ser till detta i den egna stugan.

Det är viktigt att inga kranar, WC stolar eller annat står och droppar under vintern. Vi kommer att försöka gör en ny felsökning i november, när det är få hus där vattnet är på.

Målet för oss är att alla läckage ska stoppas, så att vår gemensamma vattenförbrukning minskar. Vi kommer även att undersöka om vi kan installera ytterligare avstängningsventiler i huvudledningsnätet, genom en sådan åtgärd kan vi sektionera upp stugor, och göra kontrollen enklare att utföra.

Än en gång, tack för er hjälp!

 

Stephan Lund, ordförande Måsen

 

Fler bilder från arbetsdagen hittar du här >>