Sedan våra åtgärder efter förra årets stora vattenläcka på inkommande vatten till området, har vi nu möjlighet att följa upp vår vattenförbrukning varje månad.
Vi kan tyvärr konstatera att det finns ett antal mindre läckage på vår del av ledningen, det vill säga inne på stugområdet. Det är mindre troligt att det rör sig om ett ledningsbrott, utan det rör sig troligen om flera läckage vid till exempel skarvar till brunnarna som leder vattnet till våra stugor.
Läckaget kan också bero på att det finns WC-stolar eller kranar som läcker, vilket blir många liter på ett dygn. Har du en enda kran som står och droppar kan det ge en vattenläcka på 80 liter per dygn, totalt 29 m3 per år.

Förbrukningen är just nu alldeles för hög och vi måste hjälpas åt med att finna läckorna.
Vi i styrelsen ber dig därför att omgående undersöka brunnar, vattenkranar och övriga tänkbara ställen i din stuga och på din tomt samt att åtgärda eventuella brister.

Rapportera dina åtgärder till styrelsen via epost: styrelsen@masen.info eller direkt till Sonny.
Ange stugnummer när du skickar din epost.

Stort tack på förhand!

Stephan Lund
Ordförande Måsen