Med er hjälp blev bland annat följande uppgifter fixade på arbetsdagen i lördags:

Områdets häckar klipptes och grusytor och rabatter rensades.

Planket kring återvinningsstationen blev målat.

Föreningsstugan fick uppfräschad veranda.

Nya farthinder.