Planerade arbetsuppgifter:
 • Städning i föreningshuset och på området
 • Stängselarbete
 • Översyn lekplatsen
 • Rensning av grus med mera i dagvattenbrunnar och dräneringsledningar.
  OBS i samband med detta arbete kommer det finnas en spolbil på området. Vi ber er begränsa bilkörningen de timmarna för att underlätta arbetet.
 • Uppsättning av farthinder
 • Lagning av avstängningsgrind
 • Ogräsrensning
 • Målning av förråd
 • Justering av vägar och p-plats med grus