Under vecka 2 påbörjar NCC arbetet med att höja befintlig bullervall utmed järnvägen. Arbetet beräknas pågå cirka två-tre veckor.