Vi tycker att det är värdefullt att träffas under våra gemensamma arbetsdagar på området. Planerade arbetsdagar 2021 är följande datum:
14 maj, 19 juni, 22 juli, 18 september

Vi samlas kl 8.45 för att fördela uppgifter och avslutar kl. 12 med att bjuda på fika till deltagarna. Som vanligt finns även delar av styrelsen på plats ifall du har några frågor.

Tänk på att du som kommer till arbetsdagen ska vara helt frisk. Deltagare som är på plats ska även ta hänsyn till varandra genom att hålla extra avstånd.

Tid: Kl. 09:00-12:00 (avslutas kl. 12.00 med enkel fika)
Samling: 8.45 utanför Måsens föreningsstuga