Grundades 1934 i Halmstad.

Etikett: Föreningsinformation

Beslut om fastighetstaxering från Skatteverket

Taxeringsvärdet på Måsen Halmstad 2:42 höjs från dagens 85 miljoner till 116 miljoner.

Det innebär i praktiken en höjning av fastighetsskatten med ca 1 300 kr/stuga. Taxeringsvärdet ligger fast i 3 år.

Vi tog höjd för en höjning när vi beslutade om höjd årsavgift, inklusive prisökningar för el, renhållning och vatten. Fastighetsskatten blev dock högre än vi budgeterat.

Vattenkostnaden från kommunen ökar med ca 30% och renhållningsavgiften kommer också att öka.

Som det ser ut idag så finns goda möjligheter att trots detta inte behöva göra en extra insättning. Tillsammans hjälps vi åt med följande för att kunna hålla nere utgifterna:

  • Källsortera mer då restavfall (container) är dyraste lösningen. Nyttja sorteringsgårdarna på t ex Svanen eller Maxi för pappersförpackningar som skrymmer mycket i containern (insamling för papper har vi ännu inte kunnat installera på området tyvärr)
  • Håll nere vattenförbrukningen. Justera eventuellt droppande kranar eller andra kända läckor.

Kontroll av vattenläckor på lördag den 9 september

Mellan kl. 10.00 – 12.00 lördagen den 9 september kommer vattenledningarna på Måsens område att kontrolleras för att upptäcka ev. vattenläckage.  För att en kontroll ska vara möjlig behöver vattenledningarna inom området stå under tryck, dvs vi kan ej stänga av vattnet.
Vi ber er att inte ta något vatten under dessa två timmar, det innebär t.ex. att ni inte ska spola i era WC stolar eller annat som kan påverka vattenförbrukningen.
Tack för att ni hjälper till i vårt sökande efter ev. läckage och därmed minska kostnaderna för alla i vår förening.
/Styrelsen

Grundvattennivåerna är oroväckande låga – var rädd om dricksvattnet!

I Halmstads och Laholms kommuner råder bevattningsförbud sedan den 11 april. Det kommunala dricksvattnet ska i första hand användas till mat, dryck och hygien. Genom att vara sparsam med dricksvattnet kan alla hjälpas åt så att vattnet räcker till sjukhus, skolor, äldreboenden, näringsliv och vardagslivet hemma även om vi får en torr sommar. Läs mer om bevattningsförbud i Halmstad här.