Halmstad kommun börjar sortera sitt matavfall sommaren 2017. Du som har stuga på Måsen hämtar ditt startkuvert med material i biblioteket eller under arbetsdagen.

Nya gröna påsar hämtar du  i närmaste matbutik eller på återvinningscentralen.

Läs mer om hur du sorterar grönt här: www.sorteragront.se