Planerade arbetsdagar 2018 är kl. 09:00-13:00 följande dagar:
11 maj
16 juni
21 juli
15 september
Vid varje arbetsdag mellan kl. 11.00-12:00 finns det möjlighet att träffa någon representant från styrelsen.